Anne Brink Frederiksen

Telefon: 31 31 72 44

Mail: Anne@hrconsult.as


Anne Brink Frederiksen er konsulent og  i HR Consult. Anne er uddannet eksportingeniør og har en mangeårig baggrund indenfor processalg, hvor hun har arbejdet med mange brancher fra elektronik til food- og pharmaindustrien. I 2007 sadlede Anne Brink Frederiksen om for at arbejde som konsulent indenfor salgs- og ledelsesudvikling. Anne er certificeret i TalentIndikator©, Enneagrammet, NLP og uddannet i DISK. Desuden har Anne siddet 4 år som bestyrelsesmedlem af IDA Lederforum.


Relationsopbygning og styrkebaseret ledelse

Essensen af mine erfaringer og kompetencer handler om at indgå i relationer med andre mennesker. Jeg stortrives i mødet med nye mennesker og har altid fundet det spændende og udfordrende at skabe solide vedvarende relationer, hvor essensen er ligeværdighed, vidensudveksling og værdiskabelse for begge parter. Jeg har ligeledes en forkærlighed for, og en naturlig evne til, at spotte udviklingspotentialet i mennesker. Arbejdet med det personlige lederskab finder jeg essentielt for opbygningen af relationer ligesåvel som det er en forudsætning hvis vi vil skabe resultater gennem andre. Jeg har som facilitator for forandringsprocesser været med til at flytte mennesker blot ved at give dem indsigt i sig selv og deres egne præferencer.

Styrketest

Jeg er certificeret i et af verdens førende kognitive testsystemer TalentIndikator©, som er en styrketest udviklet på baggrund af Gallups. Undersøgelser viser, at mennesker som bruger 3-5 af deres top talenter til at løse deres job, producerer minimum dobbelt så meget, som dem der ikke gør. De samme undersøgelser viser også, at de fleste aktivt kun bruger netop 1 af deres top talenter på deres job. De fleste mennesker har derfor et meget stort uudnyttet potentiale af ubrugte talenter.

Kvinder i ledelse

I dag arbejder jeg målrettet for visionen om at få flere kvinder i topledelser i Danmark. Visionen handler IKKE om at få ligestilling og blot at fokusere på at vi skal være lige blot for at være lige, MEN visionen udspringer fra en tese om at diversitet og inkluderende ledelse er fremmende for innovationen og det gode arbejdsmiljø. Jeg tror på at det danske erhvervsliv vil klare sig bedre og være mere innovative, hvis flere mennesker stortrivedes på deres arbejdspladser. For at dette kan lade sig gøre, er det en forudsætning at de mennesker som lægger strategien og sætter dagsordenen i toppen af organisationen spejler den organisation de er ledere af.


HR consult  People, passion & profit!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l mail@hrconsult.as

HR consult  People, Passion & Purpose!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l metterosa@hrconsult.as

1429195101_facebook-512.png
1429195194_linkedin-512.png