Coaching

Lær dine styrker at kende og få overblik over, hvordan du anvender dem bedst muligt.
Få det bedste frem i dig selv og andre. Skal vi hjælpe dig med at dyrke det, du i forvejen er god til - og lære dig at håndtere områder, hvor du er svag. Vil du finde flow og passion i dit arbejdsliv?

Alle mennesker har talenter, som er naturlige, unikke og som kan bruges til at udvikle arbejdsmæssige styrker.
Et menneskes største potentiale for udvikling ligger i at udvikle styrker frem for at mindske svagheder. Skepsis, kritik og fejlfokus er elementer, som de fleste af os har som en naturlig del af vores DNA. Det ligger os ikke naturligt at rose, fokusere på det gode og tage udgangspunkt i det, vi gør godt - i stedet for der, hvor vi fejler. Men vi ved i dag fra forskningen, at det er der, hvor vi er gode, at vi kan nå de ønskede mål og bedste resultater.

Styrkebaseret coaching

I styrkebaseret coaching  hjælper vi dig med, at afdække og udforske dine egne styrker og lærer dig at fokusere på disse i dit arbejdsliv, hvilket altid giver øget arbejdsglæde og bedre performance. Ved hjælp af styrketesten TalentIndikator identificerer vi dine styrker og non-talenter, og i et efterfølgende coachingforløb finder vi sammen frem til, hvordan du i større udstrækning kan bringe dine styrker i spil. Gennem forståelse af egne styrker bliver du  bedre til at forstå dig selv og andre. Du bliver en bedre leder, medarbejder og kollega. 
Mette Rosa Esbensen har coachet ledere og medarbejder i mere end 25 år. Er certificeret coach og har indgående ekspertise inden for individuel udvikling og executive coaching. "I den styrkebaserede coaching fokuserer vi på lederens styrker, lærer dem at balancere styrkerne, så de ikke bliver en svaghed. Vi hjælper dem med hvordan de undgår at blive hindret af deres non-talenter, og arbejde på hvordan svaghederne minimeres."


HR consult  People, passion & profit!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l mail@hrconsult.as

HR consult  People, Passion & Purpose!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l metterosa@hrconsult.as

1429195101_facebook-512.png
1429195194_linkedin-512.png