Fremtidens ledelse

Ledelsesbegrebet undergår nogle grundlæggende ændringer i disse år. Vi er flere der ligefrem taler om et paradigmeskift. Vi står ikke overfor simple ændringer, men ændringer, der har at gøre med nye informations- og kommunikationsteknologier, ændrede holdninger og mere bevidsthed, ny viden og nye muligheder. Vi har brug for ledelse – god bæredygtig ledelse – som aldrig før. I en global og foranderlig verden med nedbrudte grænser, nye generationer og et øget pres, stilles der øgede krav til lederne.  

Det nye ledelsesparadigme

HR Consult bistår virksomheder med indsigt i det nye ledelsesparadigme. Vi ser hvordan de traditionelle maskuline værdier kombineres med de feminine i det nye paradigme. Vi tror ikke det gamle paradigme kan klare nutidens udfordringer, og vi ved at de kommende generationer vil stille nye krav, som vil ændre på vores virksomheder og på vores ledelse. Vi tror, at kun den innovative, autentiske og holistiske leder har en rolle at spille i fremtiden. Vi tror at fremtidens leder skaber sine resultater ud fra en balanceret og bæredygtig helhedstænkning og kærlig medfølelse. 

Megatrends

Vigtigste megatrends, der alle har en effekt på virksomhedernes ledelse:
  • Formålsdrevet ledelse - hvad bidrager vores virksomheder til udover bundlinje
  • Bæredygtig ledelse 
  • Fem generations arbejdsstyrke - og de store generationer Y og Z
  • Diversitet  
  • Kampen om talenterne
  • Work Life Balance - kravet om et balanceret og lykkeligt liv
  • Bæredygtighed (CSR) og kravet om at vores virksomheder også tager et ansvar    


Generation Y & Z 

 1/3 af jordens befolkning er under 35 år. De tilhører generation Y og Z - eller why generationen - som er markant anderledes end både "Baby boomers" og X-generationen, som de fleste ledere i dag stammer fra. Generation Y & Z (de digitale indfødte) er opvokset i en meget anderledes virkelighed med mere interaktion, mere sammenhæng, større teknologisk innovation og en markant øget kompleksitet. De stiller nogle andre krav og normer til deres virksomheder og deres ledere, end det vi er vant til - til gengæld er de nytænkende og innovative.    

Fremtidens ledelse

Fremtidens leder har en mere holistisk, innovativ og bæredygtig tilgang til sin virksomhed, sin ledergerning og sine medarbejdere. Hun ved at god empatisk og tillidsfuld ledelse medfører en lang række positive forskelle: Positive resultater, organisatorisk udvikling, økonomisk vækst, engagerede medarbejdere, loyale kunder, bedre arbejdsmiljø, gladere familier mv. Fremtidens ledelse handler om at skabe gode og sunde resultater med andre – ikke om at skabe resultater for enhver pris.

Læs mere

HR consult  People, passion & profit!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l mail@hrconsult.as

HR consult  People, Passion & Purpose!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l metterosa@hrconsult.as

1429195101_facebook-512.png
1429195194_linkedin-512.png