Lederhåndbogen

Den virksomhedstilpassede Lederhåndbog, der indeholder de vigtigste HR-processer og lederværktøjer. Lederhåndbogen skræddersyes til jeres virksomhed og implementeres på jeres præmisser, så den bliver et aktivt værktøj for alle med ledelsesansvar.

Kom i gang med jeres Lederhåndbog

Med udgangspunkt i den positive psykologi, styrkebaseret og anerkendende ledelse tilpasses Lederhåndbogen jeres virksomhed og I får effektive og let tilgængelige værktøjer, som dækker følgende temaer:

  •   God ledelse
  •   Performance- & talentmanagement
  •   Rekruttering & ansættelse 
  •   Onboarding & opfølgningssamtaler
  •   Medarbejderudviklingssamtaler
  •   Sygefravær & vanskelige samtaler
  •   Fratrædelse

Lederhåndbogen er et praktisk og uundværligt værktøj for alle ledere med personaleansvar og indeholder de vigtigste HR-processer, herunder konkrete råd og lederværktøjer til håndtering af specifikke ledelsesmæssige udfordringer. 

At være i besiddelse af en grundlæggende viden om hvorledes ledelsesopgaven skal håndteres, skaber tryghed for lederen og tilfredshed hos medarbejdere.

Implementering 

Lederhåndbogen skræddersyes til virksomheden for at indeholde præcis det, der er vigtigt for at være en god leder på netop i jeres virksomhed. Herudover afholdes der workshops med virksomhedens HR og ledere for at sikre at processerne og værktøjerne bliver forstået og ordentlig forankret i virksomheden. 

Formål

Formålet med lederhåndbogen er at få udviklet, dokumenteret og implementeret de vigtigste HR-processer i virksomheden. At få synliggjort og implementeret vigtige lederværktøjer, og dermed sikre en ensartet ledelsesmæssig platform. At styrke HR-processerne, så det mærkes for den enkelte leder (og medarbejder), i form af struktur, ensartethed og aflastning. Med Lederhåndbogen sikre du god ledelse, så det mærkes – også på bundlinien! 

Lederhåndbogen tager udgangspunkt i performance- & talent management, samt styrkebaseret anerkendende ledelse.

Video: "De klassiske ledelsesdecipliner" med Mette Rosa Esbensen 

Lederhåndbogen kan indeholde følgende afsnit:

1. Rekruttering & ansættelse

2. Introduktion & opfølgningssamtaler

 3. Jobprofiler

 4. PU-samtale

 5. Udvikling & uddannelse

6. Sygefravær og den vanskelige samtale

7. Fratrædelse

HR consult  People, passion & profit!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l mail@hrconsult.as

HR consult  People, Passion & Purpose!

Fruerhøj 41 l 2970 Hørsholm l Telefon: 40790070 l metterosa@hrconsult.as

1429195101_facebook-512.png
1429195194_linkedin-512.png